Protecție maximă împotriva mucegaiului și a daunelor structurale

Sis­temul de etanșare pro clima pro­te­jează tavanele sau pereții cu izolație term­ică prin in­ter­me­diul un­or mem­brane in­teli­gente de mare efi­ciență care asig­ură con­trolul act­iv al umezelii.

pro clima este pe primul loc în domeniul dez­voltării și pro­ducției de bar­i­ere de va­pori in­teli­gente pen­tru sistemele de izolare term­ică. Fi­ind mo­tivați de relațiile per­sonale cu parten­erii noștri și de obțin­erea suc­ces­u­lui nos­tru comun, ingin­erii pro clima și spe­cialiștii în mar­ket­ing și vânzări lucrează împre­ună la soluții in­teg­rate pen­tru izolarea term­ică a cher­estelei și a oțelu­lui.

pro clima oferă sisteme com­plete de etanșeit­ate la aer și de con­trol al umezelii, in­clus­iv bar­i­ere de va­pori de înaltă per­formanță, mem­brane izolatoare, ad­ez­ivi spe­ciali și ben­zi ad­ez­ive. Prod­use în con­form­it­ate cu stand­ar­dele europene de înaltă cal­it­ate.

Pentru informații suplimentare, contactați

Comerciantul / Distribuitorul

For a List of Stockist please contact

Jens-Lüder Herms
jens.lueder.herms@proclima.de